Fészek Lakóotthon

A “Fészek” Otthon 2000. január elsejével kapta meg működési engedélyét 11 férőhelyre, és 2011 óta telt házzal működünk. Minden lakónk rendelkezik határozatlan idejű lakószerződéssel. A lakószobák egy, illetve kétágyasak, melyekhez szintenként külön fürdőszoba tartozik.

A közös helységek – konyha, étkező, nappali, a kert – tágasak, és alkalmasak a közös programok lebonyolítására, vendégek fogadására. Az alsó szinten (alagsorban) kiszolgáló helységek helyezkednek el.

Az Élet-esély Egyesület “Fészek” Otthona a lakóinak a fogyatékosságukhoz mért legnagyobb mértékű önállóság elérését tűzte ki céljául.

 

 

A lakókörnyezetbe, és a társadalomba való beilleszkedésüket kívánjuk elősegíteni, és munkába állásuk alapfeltételeit megteremteni. Az otthon életében a lakók egyéni adottságaik, képességeik, és önkéntes vállalásaik szerint vesznek részt. A lakók szoros közösségben élnek, ahol mindenkinek megvan a saját fontos szerepe, helye. Ahol olyannak fogadják el, amilyen. 

Mind a 11 ellátottunk fejlesztő foglalkoztatás keretében napi 6 órában a lakóotthon udvarán lévő műhelyben különböző kézműves tevékenységet végez. Emellett a lakóotthon udvarát is rendben tartjuk, valamint  közvetlen környezetünkben parkgondozói feladatokat is ellátunk, levendulát termesztünk és dolgozunk fel.

 

Minden lakónkra egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki, ami kiterjed az önmegvalósítás játék, teljesítőképesség, gyakorlati ügyesség, tájékozódási képesség  és az eredményes szociális beilleszkedést segítő készségek és képességek normakövetés, elfogadás, együttműködés, alkalmazkodó képesség  erősítésére és továbbfejlesztésére. Az egyéni fejlődési ütemekhez való alkalmazkodás szükségessé teszi, hogy munkánkban az egyéni fejlesztést szolgáló, terápiás jellegű programok is megjelenjenek.
Lakóinkat meg kell tanítanunk arra, hogyan működik körülöttünk a világ. Erre kiválóan alkalmas a séta, kirándulás, utazás, vásárlás, mozi, színház, és az egyéb rendezvényeken való részvétel. Csodálatos képeségeiket gyakran kell megmutatnunk a szűkebb, és tágabb környezetben élő embereknek.

 

Házunkra a nyitottság jellemző, szívesen látjuk a segítőszándékkal érkező embereket, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Fiataljainkat a közvetlen lakókörnyezet is szeretettel fogadja, kulturális rendezvények és egyéb találkozások szervezésével igyekszünk lakóink belső értékeit, esendőségüket, szeretetéhségüket, mindennapi életüket a külvilágnak megmutatni.