Rólunk

Ismertető

Az egyesület 1999-ben alakult, autista és egyéb értelmi fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok, valamint közvetlen hozzátartozóik hozták létre gyógypedagógus közreműködésével.

 

Célunk, hogy fiataljaink méltóságának és személyiségi jogainak megőrzésével biztosíthassuk számukra az önálló életvezetést egy minél teljesebb emberi élet reményében. A munkában részteő szakemberek és szülők érzik, hogy Magyarországon még úttörő munkának számít tevékenységük, remélik, hogy egy családias, egyszerre elengedő, és óvó-védő házat tudnak gyemekeiknek létrehozni.

 

Céljaink megvalósítása érdekében a "Kézenfogva Alapítvány"pályázatának segítségével 1999-ben egy 208 négyzetméteres, kertes ingatlant vásároltunk a pályáztató és a szülők pénzügyi támogatásával.
Programunk a Kézenfogva Alapítvány odaadó munkája nélkül nem indulhatott volna el, sokat köszönhetünk nagylelkű pénzadományuk és a házban dolgozó segítők képzésének lebonyolításáért a szervezet működtetőinek.

 

A "Fészek" Otthon 2000. január elsejével kapta meg működési engedélyét 10 férőhelyre, és jelenleg 8 lakónk rendelkezik határozatlan idejű lakószerződéssel. A lakószobák egy, illetve kétágyasak, melyekhez szintenként külön fürdőszoba tartozik. A közös helységek - konyha, étkező, nappali, a kert - tágasak, és alkalmasak a közös progamok lebonyolítására, vendégek fogadására. Az alsó szinten (alagsorban) kiszolgáló helységeket, műhelyeket, klubszobát alakítunk ki.

 

Az Élet-esély Egyesület "Fészek" Otthona a lakóinak a fogyatékosságukhoz mért legnagyobb mértékű önállóság elérését tűzte ki céljául. A lakókörnyezetbe, és a társadalomba való beilleszkedésüket kívánjuk elősegíteni, és munkába állásuk alapfeltételeit megteremteni.

 

Az otthon életében a lakók egyéni adottságaik, képességeik, és önkéntes vállalásaik szerint vesznek részt.
A lakók szoros közösségben élnek, ahol mindenkinek megvan a saját fontos szerepe, helye. Ahol olyannak fogadják el, amilyen.

 

Minden lakónkra egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki, ami kiterjed az önmegvalósítás ( játék, teljesítőképesség, gyakorlati ügyesség, tájékozódási képesség) és az eredményes szociális beilleszkedést segítő készségek és képességek ( normakövetés, elfogadás, együttműködés, alkalmazkodó képesség) erősítésére és továbbfejlesztésére. Az egyéni fejlődési ütemekhez való alkalmazkodás szükségessé teszi, hogy munkánkban az egyéni fejlesztést szolgáló, terápiás jellegű programok is megjelenjenek. Lakóinkat meg kell tanítanunk arra, hogyan működik körülöttünk a világ. Erre kiválóan alkalmas a séta, kirándulás, utazás, vásárlás, mozi, színház, és az egyéb rendezvényeken való részvétel. Csodálatos képeségeiket gyakran kell megmutatnunk a szűkebb, és tágabb környezetben élő embereknek.

 

Házunkra a nyitottság jellemző, szívesen látjuk a segítőszándékkal érkező embereket, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Fiataljainkat a közvetlen lakókörnyezet is szeretettel fogadja, kulturális rendezvények és egyéb találkozások szervezésével igyekszünk lakóink belső értékeit, esendőségüket, szeretetéhségüket, mindennapi életüket a külvilágnak megmutatni.

Az Ismertető letölthető word dokumentumban: Letöltés (Letöltés menete: jobb egérgomb » mentés más néven)

2018  Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület